Đao Kiếm Thần Hoàng

Thịnh Hạ Thái Vi
Hoàn Thành

Một thanh kiếm băng, một thanh đao lửa, một cái truyền thuyết hoành tráng về Bất Hủ Thần Hoàng tuyệt đỉnh!

Loạn Thế Cuồng Đao, tân tác nhiệt huyết.

Đao Kiếm Thần Hoàng rất ngắn gọn nhưng qua đó chắc cũng hiểu, nhân vật chính song tu băng hỏa, lại dùng đao và kiếm (như Công Tôn Chỉ trong tuyệt tình cốc), truyện được đánh giá rất cao...

Xem thêm